Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/90/2019

(FO) Farkašová Zuzana (27.03.1963)

Hlavná 574/40 , 94111 Palárikovo

Spisová značka, typ konania:
27OdK/90/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
od 28.06.2019
Stav konania:
28.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Farkašová Zuzana, Hlavná 574/40 , 94111 Palárikovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie