Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/370/2019

(FO) Balážová Jarmila (22.07.1985)

Nové Mesto nad Váhom , 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/370/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Stav konania:
21.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Jarmila, , 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie