Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/93/2019

(FO) Humajová Anna (04.06.1983)

Pod Kalváriou 4916/50B , 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
27OdK/93/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
24.01.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.07.2019 - Vyhlásený konkurz
24.01.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Humajová Anna, Pod Kalváriou 4916/50B , 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
19.07.2019 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
19.08.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
28.08.2019 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.09.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
18.09.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie