Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/381/2019

(FO) Remišová Andrea (04.07.1981)

Bzince pod Javorinou 312 , 91611 Bzince pod Javorinou

Spisová značka, typ konania:
40OdK/381/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Stav konania:
22.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Remišová Andrea, Bzince pod Javorinou 312 , 91611 Bzince pod Javorinou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie