Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/379/2019

(FO) Hribová Monika (17.09.1968)

Staničná 353, 91105 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/379/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 22.06.2019
Stav konania:
15.12.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
05.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.06.2019 - Vyhlásený konkurz
15.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hribová Monika, Staničná 353, 91105 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie