Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/94/2019

(FO) Baková Adela (21.01.1975)

Ľanová 6 , 93405 Levice

Spisová značka, typ konania:
32OdK/94/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
od 14.08.2019
Stav konania:
07.09.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
18.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
07.09.2019 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 12.07.2019
do 13.08.2019
Navrhovatelia:
Baková Adela, Ľanová 6 , 93405 Levice, Slovensko
Lehoty:
29.07.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
26.08.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.09.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
25.09.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie