Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/486/2019

(FO) Oravcová Martina (30.10.1984)

Sibírska 35 , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/486/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
26.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.10.2021
do 14.05.2023
od 24.06.2019
do 20.10.2021
Navrhovatelia:
Oravcová Martina, Sibírska 35 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie