Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/652/2019

(FO) Ondrejka Zdenko (03.12.1971)

Dúbravica 39, 97633 Dúbravica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/652/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
01.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
18.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ondrejka Zdenko, 39, 97633 Dúbravica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--