(FOP) Kubovičová Zuzana, IČO 515513265

Talichova 49 , 84101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
2K/135/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lýdia Noskovičová
Správca:
--
Stav konania:
25.02.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
30.08.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
25.02.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Grman Jozef, JUDr., Pribinova 25, P.O.BOX 6 , 81011 Bratislava 111, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--