Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/413/2019

(FO) Person Rudolf (26.04.1985)

Nitrianske Pravno , 97213 Nitrianske Pravno

Spisová značka, typ konania:
38OdK/413/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
10.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 02.07.2019
do 09.11.2020
Navrhovatelia:
Person Rudolf, , 97213 Nitrianske Pravno, Slovensko
Lehoty:
17.07.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
16.08.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.08.2019 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.09.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.09.2019 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie