Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/207/2019

(FO) Görcs Tibor (14.08.1978)

Kostolné Kračany 216, 93003 Kostolné Kračany

Spisová značka, typ konania:
28OdK/207/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
16.11.2019 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
25.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.07.2019 - Vyhlásený konkurz
16.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie