Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/204/2019

(FO) Kožák Zdenko (15.03.1970)

Holíčska 3167, 85105 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
8OdK/204/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
25.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
09.09.2019 Pondelok
koniec lehoty na prihlasovanie pohľadávok
08.10.2019 Utorok
popieranie pohľadávok
03.02.2020 Pondelok
lehota na popieranie pohľadávky veriteľa BENCONT COLLECTION, a. s. IČO:47967692 s celkovou sumou 67,-Eur
02.03.2020 Pondelok
koniec lehoty na popieranie pohľadávky veriteľa AXA životní pojištovna a.s. s celkovou sumou 360,67 Eur, a pohľadávky s celkovou sumou 343,71 zverejnené v OV 20/2020, K008616
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie