(PO) SAURON Group s. r. o., IČO 46489886

Andreja Hlinku 29/34, 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
38K/16/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.08.2019 - Začaté konkurzné konanie
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 11.10.2019
do 07.01.2020
od 13.08.2019
do 10.10.2019
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie