Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/675/2019

(FO) Váradi Štefan (15.01.1976)

Rimavská Seč 205, 98042 Rimavská Seč

Spisová značka, typ konania:
4OdK/675/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
12.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Váradi Štefan, 205, 98042 Rimavská Seč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--