Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/672/2019

(FO) Oláhová Viera (25.04.1946)

Horná 43 , 98101 Hnúšťa

Spisová značka, typ konania:
4OdK/672/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
20.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.07.2019 - Vyhlásený konkurz
20.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Oláhová Viera, Horná 43 , 98101 Hnúšťa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--