Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/432/2019

(FO) Krajčík Miloš (31.08.1973)

Železničná 295, 91401 Trenčianska Teplá

Spisová značka, typ konania:
38OdK/432/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
19.09.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
18.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.07.2019 - Vyhlásený konkurz
19.09.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Krajčík Miloš, Železničná 295, 91401 Trenčianska Teplá, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie