Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/680/2019

(FO) Šemro Juraj (05.07.1984)

Pribinova 745, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
4OdK/680/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
Stav konania:
12.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šemro Juraj, Pribinova 745, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--