Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/211/2019

(FO) Gomolová Katarína (06.03.1974)

Šelpice 301, 91909 Šelpice

Spisová značka, typ konania:
36OdK/211/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
19.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
02.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
02.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
17.09.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie