Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/431/2019

(FO) Vasovčák Pavol (22.02.1964)

Dubnica nad Váhom , 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/431/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
05.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vasovčák Pavol, , 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
22.07.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
19.08.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.08.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.08.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
03.09.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
Zobraziť viac
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie