Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/435/2019

(FO) Hriadel Dušan (14.04.1946)

Moravská 1631, 02001 Púchov

Spisová značka, typ konania:
38OdK/435/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 05.07.2019
Stav konania:
08.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
18.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.07.2019 - Vyhlásený konkurz
08.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hriadel Dušan, Moravská 1631, 02001 Púchov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie