Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/218/2019

(FO) Žiaran Roman (26.06.1965)

Bratislava-Karlova Ves , 84104 Bratislava-Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
8OdK/218/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
02.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie