Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/220/2019

(FO) Kurinec Richard (16.07.1969)

Karpatské námestie 7770, 83601 Bratislava-Rača

Spisová značka, typ konania:
B1-37OdK/220/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
01.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 22 279,64 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie