Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/229/2019

(FO) Nagyová Erika (14.05.1971)

Bratislava-Petržalka , Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
37OdK/229/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
07.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
22.08.2019 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
23.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
01.10.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
07.10.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
23.10.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie