Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/232/2019

(FO) Horváthová Gabriela (08.03.1953)

M. Curie Sklodowskej 1512/19 , 85104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
37OdK/232/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
07.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie