(PO) DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze (skrátené obchodné meno: D.P.T., a.s. v konkurze), IČO 36527319

Záhradnícka 16, 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
31K/2/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Stav konania:
10.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.01.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
10.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sociálna poisťovňa, IČO 30807484, 29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--