Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/225/2019

(FO) Mihok Ľudovít (18.07.1974)

Ulica J. G. Tajovského 7951, 91701 Trnava

Spisová značka, typ konania:
36OdK/225/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
16.11.2019 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
02.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.07.2019 - Vyhlásený konkurz
16.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie