Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/515/2019

(FO) Novák Ľubomír (21.07.1976)

Osloboditeľov 117, 05934 Spišská Teplica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/515/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
18.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Novák Ľubomír, Osloboditeľov 117, 05934 Spišská Teplica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--