Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/111/2019

(FO) Popracová Jana (08.05.1984)

Mierová 11, 93701 Želiezovce

Spisová značka, typ konania:
27OdK/111/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
od 19.07.2019
Stav konania:
19.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Popracová Jana, Mierová 11, 93701 Želiezovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie