Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/445/2019

(FO) Zachar Daniel (11.05.1969)

Západná 2501, 91108 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/445/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Stav konania:
13.01.2021 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
24.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.07.2019 - Vyhlásený konkurz
13.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Zachar Daniel, Západná 2501, 91108 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie