Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/111/2019

(FO) Komárňanská Paulína (29.03.1983)

297 , 95142 Zbehy

Spisová značka, typ konania:
32OdK/111/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
02.12.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
03.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.07.2019 - Vyhlásený konkurz
02.12.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Komárňanská Paulína, 297 , 95142 Zbehy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
30 867,51 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
4 roky a 153 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
4 roky a 132 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie