Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/111/2019

(FO) Komárňanská Paulína (29.03.1983)

297 , 95142 Zbehy

Spisová značka, typ konania:
32OdK/111/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
24.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Komárňanská Paulína, 297 , 95142 Zbehy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 30 867,51 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie