Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/346/2019

(FO) Šterbák Ľubomír (11.03.1965)

Ku Bangortu 294, 04421 Košice-Myslava

Spisová značka, typ konania:
26OdK/346/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
18.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šterbák Ľubomír, Ku Bangortu 294, 04421 Košice-Myslava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie