Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/249/2019

(FO) Bolgáč Anton (19.05.1962)

Bratislava-Petržalka , 85106 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
37OdK/249/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
14.01.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2019 - Vyhlásený konkurz
14.01.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
30.08.2019 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
30.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.10.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
14.10.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
30.10.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie