Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/251/2019

(FO) Mladá Eva (24.01.1965)

Jantárova 15 , 90025 Chorvátsky Grob

Spisová značka, typ konania:
37OdK/251/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
16.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie