Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/117/2019

(FO) Fodorová Jolana (04.10.1971)

Družstvevná 518/1 , 93561 Hronovce

Spisová značka, typ konania:
29OdK/117/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Stav konania:
29.07.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
08.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.07.2019 - Vyhlásený konkurz
29.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Fodorová Jolana, Družstvevná 518/1 , 93561 Hronovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie