Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/343/2019

(FO) Kopper Peter (04.07.1979)

Pri Železničnej Stanici 1184, 04017 Košice-Barca

Spisová značka, typ konania:
31OdK/343/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
19.09.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
01.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.07.2019 - Vyhlásený konkurz
19.09.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kopper Peter, Pri Železničnej Stanici 1184, 04017 Košice-Barca, Slovensko
Lehoty:
02.08.2019 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.09.2019 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.09.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.10.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie