Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/345/2019

(FO) Suchý Daniel (09.12.1993)

Smolnícka Huta 35, 05565 Smolnícka Huta

Spisová značka, typ konania:
31OdK/345/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
23.10.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.07.2019 - Vyhlásený konkurz
23.10.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Suchý Daniel, 35, 05565 Smolnícka Huta, Slovensko
Lehoty:
02.09.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.09.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.10.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie