Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/360/2019

(FO) Čonka Slavomír (09.07.1982)

Levočské Lúky 1071, 05401 Levoča

Spisová značka, typ konania:
26OdK/360/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
01.10.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.07.2019 - Vyhlásený konkurz
01.10.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Čonka Slavomír, Levočské Lúky 1071, 05401 Levoča, Slovensko
Lehoty:
12.08.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
10.09.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.09.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
25.09.2019 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.10.2019 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie