Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/716/2019

(FO) Baryová Milada (21.01.1968)

Stupník 374/2 , 98526 Málinec

Spisová značka, typ konania:
5OdK/716/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
26.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
10.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.07.2019 - Vyhlásený konkurz
26.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Baryová Milada, Stupník 374/2 , 98526 Málinec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--