Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/262/2019

(FO) Čermák Andrej (18.09.1978)

Bebravská 5036, 93032 Bratislava-Vrakuňa

Spisová značka, typ konania:
37OdK/262/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
10.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
10.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.09.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Colný úrad Bratislava, IČO , Miletičova 42 , 82459 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie