Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/265/2019

(FO) Bartolomei Lucia (05.09.1976)

Topoľčianska 15 , 85105 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-37OdK/265/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
21.06.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.05.2022 - Vyhlásený konkurz
21.06.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 10.09.2019
do 10.05.2022
Navrhovatelia:
Ing. Juraj Tatara, IČO , Mlynské Nivy 48 , 82109 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
3 roky a 347 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 41 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie