Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/717/2019

(FO) Berky Vladimír (07.04.1953)

Čeláre 116, 99122 Čeláre

Spisová značka, typ konania:
2OdK/717/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
20.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.07.2019 - Vyhlásený konkurz
20.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Vladimír, 116, 99122 Čeláre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--