Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/491/2019

(FO) Šimo Milan (22.01.1951)

Prievidza , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/491/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
03.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.07.2019 - Vyhlásený konkurz
03.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Šimo Milan, , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie