Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/464/2019

(FO) Mrižo Róbert (27.06.1976)

Janka Kráľa 1549, 95806 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/464/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
19.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
28.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mrižo Róbert, Janka Kráľa 1549, 95806 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie