Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/476/2019

(FO) Toráč Ján (22.06.1984)

Komárno 1035, 91621 Čachtice

Spisová značka, typ konania:
38OdK/476/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
19.09.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
01.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.07.2019 - Vyhlásený konkurz
19.09.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Toráč Ján, Komárno 1035, 91621 Čachtice, Slovensko
Lehoty:
03.09.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
18.09.2019 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.10.2019 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie