Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/368/2019

(FO) Baluch Blažej (03.02.1969)

Odorín 102, 05322 Odorín

Spisová značka, typ konania:
32OdK/368/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
30.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Baluch Blažej, 102, 05322 Odorín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie