Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/551/2019

(FO) Kopčík Ondrej (16.06.1980)

Poliakovce 61, 08611 Poliakovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/551/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
02.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kopčík Ondrej, 61, 08611 Poliakovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie