Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/552/2019

(FO) Straka Jaroslav (21.12.1959)

Mirkovce 42, 08206 Mirkovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/552/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
02.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Straka Jaroslav, 42, 08206 Mirkovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie