Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/731/2019

(FO) Mester Peter (20.02.1985)

Por. Ušiaka 1734, 97901 Rimavská Sobota

Spisová značka, typ konania:
4OdK/731/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
14.12.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.07.2019 - Vyhlásený konkurz
14.12.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mester Peter, Por. Ušiaka 1734, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--