Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/730/2019

(FO) Bálint Ladislav (26.09.1967)

Rimavská Sobota , 92901 Rimavská Sobota

Spisová značka, typ konania:
4OdK/730/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
07.08.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.08.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bálint Ladislav, , 92901 Rimavská Sobota, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--