Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/240/2019

(FO) Mezei Ján (11.12.1985)

Gútorská cesta 915, 93101 Šamorín

Spisová značka, typ konania:
25OdK/240/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
12.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.07.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.08.2019 - Vyhlásený konkurz
12.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mezei Ján, Gútorská cesta 915, 93101 Šamorín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie